Utilizator
Paraola

Titlul proiectului: Programul de practica pentru studenti "Protectia copilului – de la teorie la practica"

Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, finanţat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă:

Durata proiectului: 36 luni

Coordonator inter-regional: Universitatea din Oradea

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2010 - 30.09.2013,

Valoare proiect:14.786.516,00 lei

Manager de proiect: Prof.univ.dr. Floare Chipea

 

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general

Facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor prin intermediul cresterii competitivitatii sistemului educativ si eficientizarii stagiilor de practica pentru a raspunde cerintelor pietei muncii.

 

Obiectivele specifice
1. Promovarea si consolidarea parteneriatului inter-regional intre universitati, pe de o parte, si a parteneriatelor locale intre universitati si institutii publice si private de profil, potential angajatoare ale absolventilor, in vederea facilitarii tranzitiei de la educatie la viata activa a viitorilor practicieni in domeniul protectiei copilului. Crearea acestei legaturi durabile va oferi studentilor posibilitatea de a face primul pas spre viata activa printr-un contact direct cu mediul de munca real.
2. Sporirea sanselor de angajare a absolventilor programelor de licenta si masterat implicati in Programul de practica. Studentii vor intelege aplicabilitatea practica a cunostintelor teoretice si solicitarile reale ale locului de munca insusindu-si totodata deprinderile de munca in domeniul protectiei copilului si o anumita disciplina a muncii.
3. Dezvoltarea abilitatilor practice in domeniul protectiei copilului a studentilor care urmeaza diverse specializari socio-umane (asistenta sociala, sociologie, psihologie si psihopedagogie).
4. Servicii imbunatatite de consiliere si orientare profesionala in ceea ce priveste efectuarea stagiilor de practica si identificarea unui loc de munca pentru facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa, concretizate in cadrul Programului de practica.
5. Responsabilizarea si motivarea institutiilor gazda pentru pregatirea practica a studentilor prin implicarea angajatilor acestor institutii in programe de formare ca tutori, schimburi de experienta si reuniuni profesionale.
6. Sustinerea excelentei si performantei studentilor in cadrul Programului de practica prin schimburi de experienta in strainatate, realizarea de contacte profesionale in domeniu etc..
7. Acces permanent la resurse si asistenta profesionala prin Platforma de Asistenta Specializata in domeniul Protectiei Copilului (PASS) – serviciu electronic prin care practicienii si specialistii vor putea impartasi si accesa rezultatele experientei profesionale.

 

Rezultate anticipate
Implementarea corespunzatoare a subactivitatilor aferente fiecarei activitati va conduce la generarea urmatoarelor rezultate:
Rezultat 1 - Proiect implementat corespunzator
- echipa de implementare functionala (fise de post semnate cu atributiile fiecarui membru al echipei);
- birou functional pentru echipa de management;
- formarea de echipe de lucru;
- raportari tehnice si financiare corect efectuate si predate in timp util unitatii de implementare.
Rezultat 2 - Semnarea contractelor cu furnizorii de bunuri si servicii in conformitate cu legislatia in vigoare
- proceduri de achizitii corect efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare;
- contracte semnate pentru achizitionarea: website-ul oficial al Solicitantului;
- contracte semnate cu furnizorii de servicii IT;
- contracte semnate cu furnizorii de transport si cazare pentru vizitele locatiilor din proiect;
- contracte semnate cu furnizorii de echipamente si receptia echipamentelor;
- contracte semnate pentru asigurarea serviciilor de transport, cazare si masa pentru schimburile de experienta intr-un stat al Uniunii Europene;
Rezultat 3 – Proiect vizibil
- lansarea publica a proiectului in cadrul conferintei cu participarea institutiilor direct interesate si a personalitatilor publice;
- proiect vizibil in mijloacele mass-media, intrucat echipa de management va comunica in permanenta cu reprezentantii mass-media interesati in legatura cu evolutia proiectului si aspecte din implementare, protectia copiilor in general si a celor institutionalizati in mod special fiind in permanenta in atentiaopinieipublicedintara;
- comunitatile locale vor fi in permanenta informate cu privire la proiect prin materialele de informare achizitionate;
- pagina web si platfoma de asistenta profesionale functionale.
Rezultat 4 – 300 de studenti consiliati corespunzator cu privire la orientarea profesionala
- consiliere privind orientarea profesionala in cadrul proiectului;
- baze de date incorporate in serverul si pe site-ul web al Programului de practica.
Rezultat 5 – Grup tinta "studenti" constituit si organizat corespunzator
- inregistrarea aplicatiilor depuse de studenti;
- 600 de studenti identificati nominal ca membri ai grupului tinta "studenti";
- echipele de practica constituite.
Rezultat 6 – 54 de tutori si 6 coordonatori tutori de practica formati
Rezultat 7 - Stagii de practica desfasurate in 18 locuri de practică in fiecare locatie din proiect (3 locatii)
- studentii vor participa la trei stagii de pregatire practica (in fiecare stagiu de pregatire studentul va fi repartizat in alta locatie) organizate in 3 semestre, stagiul al doilea incluzand si perioada de practica compacta; stagiile de practica vor consta in efectuarea a 3 ore de practica saptamanal, iar practica compacta va presupune efectuarea a 60 de ore comasat (6 ore/zi); fiecare serviciu/institutie care gazduieste parctica studentilor va avea repartizati 2/3 studenti pe zi/5 zile pe saptamana;
- materiale/instrumente de lucru necesare efectuarii stagiilor de practica elaborate (1000 ghiduri de practica, 1000 caiete de practica, 1800 fise de observare si evaluare, 1800 de grile de observare a institutiei, 600 ghiduri ale carierei);
- 300 de carti si 3 abonamente la reviste/publicatii de specialitate din domeniu;
- stagii de practica monitorizate corespunzator in perioada de implementare, evolutia studentilor beneficiari de stagiu urmand sa fie monitorizata si in urmatoarele 6-10 luni dupa finalizarea stagiului pentru o apreciere corespunzatoare a eficacitatii.
Rezultat 8 – Stagii de practica evaluate corespunzator
- 1800 de fise de observare si evaluare a activitatii studentului de catre tutore predate;
- 1800 de portofolii de practica (fisa de observare a institutiei, caiet de practica, raport de practica) predate de catre studenti si notate de catre evaluator;
- proces de evaluare efectuat periodic in conformitate cu regulamentele interne;
- 2 schimburi de experienta pentru 30 de studenti cu rezultate deosebite in stagiul de practica si 15 specialisti (per schimb) intr-un stat al Uniunii Europene.
Rezultat 9 – Rezultatele proiectului diseminate corespunzator
- proiect vizibil in mediul virtual prin intermediul website-ului;
- website functional pe perioada implementarii proiectului si minim 3 ani dupa incetarea finantarii;
- schimb de bune practici intre parteneri;
Rezultat 10 – Proiect auditat in conformitate cu legislatia in vigoare (3 auditari)