Utilizator
Paraola

a

 

 

LISTA POSIBILELOR LOCAŢII DE PRACTICĂ

                                                                                                 

LOCAŢII DE PRACTICĂ ARAD

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD

1

Serviciul Evaluare Complexă Copii

2

Serviciul Management de Caz pentru Copii

3

Serviciul de Evaluare şi Monitorizare Asistenţi Maternali

4

Serviciul Monitorizare Servicii Sociale pentru Copii

5

Serviciul Adopţii şi Postadopţii

6

Compartimentul de Prevenire a Marginalizării

7

Compartimentul Violenţa Domestică

8

Serviciul Mobil pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copiilor cu Disabilităţi

9

Compartimentul Abuz şi Neglijare  a Copilului

10

Compartimentul pentru Prevenirea  Traficului de Persoane şi Exploatării prin Muncă

 

DIRECŢIA DE  DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ARAD

11

Serviciul Autoritate Tutelară

12

Serviciul Prestaţii Sociale

13

Serviciul Protecţia Familiei şi Copilului

 

ORGANIZAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ  RCE  „SPERANŢA COPIILOR” ARAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAŢII PRACTICĂ BUCUREŞTI

Nr.

Instituţia

Conducere, persoane de legătura, telefon

 

 1.  

ANIT Romania - CAIA
Str. Alba nr. 19 (rondul Cosbuc, intersectia cu linia tramvaiului 32)
Persoane drogodependente

 

Pers contact OLTENU ELENA , tel. 0744.626.058

 1.  

ARCA FORUMUL ROMÂN PTR. REFUGIAŢI ŞI MIGRANŢI

Str. Austrului nr.23,  Sector 2

Preşedinte în exerciţiu, Răzvan Samoilă
Asistent social Adelina Băncilă
Tel.252.73.57.– 252.73.58.
Fax: 2520815

 1.  

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR- SECTORUL SOCIAL DE CARITATE

Str. Episcop Chesarie nr.9, Sector 4

Prea Sfinţitul Episcop Vicar Varsanufie Prahoveanul
Tel.- Fax  337.20.35., 336.73.90.
As. Social Elena Costeleanu – 3215519
elenacosteleanu@gmail.com sau arhiepiscopiesocial@yahoo.com

 1.  

 

ARMS - FUNDAŢIA AJUTOR ŞI RECUPERARE MEDICO- SOCIALĂ PENTRU COPII ÎN DIFICULTATE  „SF. MACRINA”

Str. Ilarie Chendi nr.14 , Sector 2

Director Executiv,  Preot Gabriel Cazacu
Pers contact Lucia Eremia
Tel.-Fax 252.76.58., 252.16.96.

 1.  

ASCHF– R  ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC DIN ROMÂNIA

Str. Gral. Haralambie nr.36,  Sector 4

Secretar Iulia Oprișan
Tel. 335.43.70.  
Fax 337.18.75.
nationala@aschfr.ro

 1.  

ASIS - ASOCIAŢIA “SPRIJINIREA INTEGRĂRII SOCIALE”

Calea Călăraşilor nr. 4, bl.105 A, scara 4, et.1, ap.94,
interfon 094, Sector 3

Preşedinte, Rodica Gregorian
Pers leg. Adrian Mirea psiholog
amirea@gmail.com
Tel/fax:  323.38.55.
Centrul de zi pt familie – Str. Vicina, 27. A, sector 5, tel. 423.21.31

 1.  

ASOCIAŢIA   „ SFÂNTUL   STELIAN „

Bdul. Regina Maria nr. 1, Bl.P5B, sc.1, et.5, Sector 1

Preşedinte Executiv Irina Drăgoi
Pers. contact Otilia Giavlete 0730.00.38.45
Cristina Iureș 0762.650.756

 1.  

ASOCIAŢIA   DIACONIA AŞEZĂMÂNTUL  SOCIAL „PATRIARH  JUSTINIAN  MARINA”

Str. Pajurei, nr. 3-5, sector 1

Prea Sf. Sa  Ciprian, Vicar Patriarhal
Tel. 0311.00.64.27
Dir. Pr. Dabu Cătălin – 0723.287.677

 1.  

ASOCIAŢIA CASA DESCHISĂ

Str. Vericescu nr.11, sector 3

Dir. programe Mari Băluţă Cepăreanu
As. Social Ligia Bianca Bîrdici     Tel./fax: 327.40.25.

 1.  

ASOCIAŢIA CASA IOANA

Sos. Olteniţei nr.39 – 41, Sector 4

Preşedinte Ian Tilling
Pers. contact Enache Cristina
As. Social Marieta Radu , Maria Mavrodin
Tel. 332.63.90.
Fax: 332.13.94

 1.  

ASOCIAŢIA ORAŞUL SPERANŢEI

Sat Petreşti, Comuna Corbeanca, Jud.ilfov

Dir. adjunct Daniel Păuna

Tel. 0745. 337.068,      0726.229 085
Fax: 311.86.93

 1.  

ASOCIAŢIA PENTRU FAMILIE
Aleea Urucu  Traian nr.4, bl.N17, scara 4, ap.39
Sector 4

Preşedinte Paula Săndulescu
As. social  Florentona Niţoiu  Tel.-332.75.96
Fax- 332.75.96

 1.  

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ  ANTI - SIDA    -   ARAS

Intrarea Mihai Eminescu nr.5,
Sector 2

Director    Dr. Maria  Georgescu

Tel.211.52.20 (help line SIDA)
TEL: 210.20.77
Fax: 210.82.51
Pers. contact -  Liana Velica, tel. 0744.682.226
liana.velica@arasnet.ro

 1.  

ASOCIAŢIA SAMUSOCIAL DIN ROMÂNIA
SERV. SOCIAL

Str. Cluceru Udricani, nr. 1-3, bloc 106 A, tronson 1 Parter, sector 3, cod poștal 030781,
Serviciile sociale oferite persoanelor fără adăpost – B-dul Iuliu Maniu, nr. 2, sector 6 (de la stația Leu în dreapta, pe Șoseaua Grozăvești spre Carrefour Orhideea

Dir .Executiv Mirela Alexe
Coordonator proiecte Elena Adam, tel. 0745.479.453
Tel./ Fax 021/327.22.30
contact@samusocial.ro

 1.  

ASOCIAŢIA UMANITARĂ EQUILIBRE  ROMÂNIA

Centrul social pentru persoane vârstnice - Prelungirea Ghencea,  nr.28, bloc C5, parter, sector 6
Sector 6

Preşedinte Rodica Căciulă
tel. 021/444.86.23
.Persoana de legătură Cristina Bulboacă – coordonator Centru social

 1.  

ASOCIAŢIA OVIDIU ROM – Fiecare copil în şcoală
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii
Str. Amurgului nr. 35, Şcoala I.C.  Brătianu, Sector 5, Bucureşti

Director executiv: Maria Gheorghiu - tel: 0722.96.72.16
Pers. contact: Veronica Damian – 0726.750.651
Nadia Gavrilă – 0723.222.551
Tel/fax 315.88.06

 1.  

ASOCIAŢIA ALTERNATIVA 2003
Centrul de zi Alternativa

Președinte - Mihaela Rotar
Coordonator Centru: Mihaela Neagu
Tel: 668.20.27, 0722. 777.333
Fax 021/668.20.27
e-mail: alternativa2003romania@yahoo.com

 1.  

CENTRUL MEDICO-SOCIAL ŞI SPITALUL DE BOLNAVI  CRONICI ŞI GERIATRIE   “SF. LUCA”

Sos. Berceni nr. 12,
Sector 5

Dir. dr. Constantin  BOGDAN 0723 469 964
Tel 334 37 36, FAX 334 37 25  461.08.44.
As. soc. Elena Stoianovici,
Livia Teodorescu 0721232 096

 1.  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRI PALEATIVE
STR. Mirecea Marinescu, nr. 3 com. Voluntari
Traseu 153 de la intersecţia Colentina, oprire la Naturalia

Coord program: Băndoiu Andreea – 0724.627.326
- 0788.436.195
- bolnavi cancer stadiul terminal

 1.  

CENTRUL DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ „ CRINUL ALB”
Str. Marin Pazon, nr. 2-4, sector 3
Piaţa Trapezului, tramvai 15

Dir. Dr. CAZAC MIOARA
Tel:  345.21.95, sau 345.33.33
asist. social: Cristina Vasilescu

 1.  

CENTRUL DE ZI MIHAI BOTEZ
Aleea Râmnicu Sărat, nr. 1, sector 3 (tr. 19,23,15)

Coord program : Nicoleta Cojocaru (fostă Mereş)
Tel: 0722.120.244
Centru de zi persoane vârstnice

 1.  

CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ
Piaţa Naţiunilor Unite, nr. 3-5, bl.A, sc.A, ap. 71, Sector 4 Bucureşti

Coordonator program: Camelia Tancău
Tel: 336.52.45
e-mail: tancaucamelia@yahoo.com

 1.  

COMITETUL  DE  BINEFACERE   ICOANA

Str. Icoanei nr.12

Sector 2, cod 7020451

Preşedinte Preot Ion Popescu
As. social Lenuţa Drăgan
Tel.211.59.75., 074-5495434
Fax: 211.69.93

 1.  

CENTRUL DE PLASAMENT PINOCHIO

Şef centru: Sorina Chivoiu
Tel: 0722.23.81.97

 1.  

CONSILIUL LOCAL   SECTOR  1
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ , SECTOR 1

 

Bdul. Mareşal Averescu nr. 17
Sector 1

Director  Dr. Ion  Fleacă tel. 222 53 46
Director  Adj. Mariana Coman  0722647420
Dir. Adj.  Gabriela  Cântăreţu  tel.222.76.22
Serviciul Strategii – Marian Stanciu tel. 222.41.70
strategii@dgaspc-sectorul1.ro

 1.  

CENTRUL DE RESURSE SI FORMARE IN PROFESIUNI SOCIALE - PRO VOCATIE
B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 18, et. 2, sala 5 Bucureşti

Preşedinte: GEORGETA JURCAN
Tel/fax: 312.40.60
Mobil: 0788.346.207 sau 0723.236.962
georgeta@provocatie.ro
www.provocatie.ro

 1.  

CONSILIUL LOCAL  SECTOR  2
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 2
Str. Olari 11-13

DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
Str.Dimitrie Racoviţă nr.22, Sector 2

Director  Genera Isabela Hurjui,  tel 252 22 10
Insp. de specialitate Ștefania Georgescu serviciul programe – tel. 0770.799.877
Tel.  252.22.02
Fax. 021/252.07.00
Șef serviciu Programe, proiecte Nicoleta Stăncuțu
strategii.programe@social2.ro

 1.  

CONSILIUL LOCAL  SECTOR 1
CANTINA CENTRALĂ DE AJUTOR SOCIAL

Str. Sf. Constantin nr.8, Sector 5

Director,George – Răzvan Dumitrescu
Şef  Serv. Anchete Sociale  Andreea Roxana Marin
Tel.314.99.86, 313.26.99 Fax. 315.24.55.
DGASMB
Cosmina Ioana Simiean (Director), tel 021.314.23.15, fax 021.314.23.16
Elena Andrei (Resurse Umane), tel 0728.046.893, email andi_anele@yahoo.com

 1.  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Str. Preot Vasile  Lucaciu  nr. 34, Sector 3

Director Gen. Florin Ştefan Vasile   0724 500 521   
Dir. Adjunct Emilia Chiţu- Fax: 341.07.12 sau 0725.126.101
Tel. 321.63.62. , 320.98.64. , 345.66.42.
FAX Centrul Licurici: 321.63.62
Fax DGASPC: 0725.126.101
Fax. 320.98.64
Secretariat: 341.07.13

 1.  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 4,

Şos. Olteniţei nr.252-254 , Bl. 151, parter
COMPARTIMENTUL PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
Bd. Metalurgiei nr.89, Sector 4

Dir. Executiv Mihaela Dimitrescu
Pers. contact: 0732.759.533
Tel.  037.27.15.100
037.27.15.101

 1.  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Bdul. Elisabeta nr. 29-31, et.3, camera 18, Sector 5

Director  Executiv  Florentina Marin
Tel.315.94.11.  310.17.31.(fax)
Dir. Executiv Adj. Ionel  Brai   0745100213, 0724.500.521
Şef Serv. Familial   Ramona Jicmon
Şef serv. Rezidenţial: Daniela Ialomiţeanu
Fax: 310.17.31

 1.  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Calea Plevnei 

DIR. GEN. DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Str. Orizont nr. 18

DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI
Sos. Orhideelor nr. 6

 

Director general
Dir. Adj. Nicolae Gorunescu, tel. 0727.228.929
gorunescunicolae@yahoo.com
Secretariat: tel -745.72.37, Drumul Taberei, nr. 18
Fax DGASPC: 745.62.29
Resurse umane : 430.43.26
DPC – 317.63.11, sau 317.63.12

 1.  

CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU REFUGIAŢI – C.N.R.R.

Str. Anton Pann nr.42 , Sector 3

Preşedinte Nicolae Cârcu
Consilier social Gabriela Drobu,  Andreea Bădilică
Tel./Fax 322.27.86. 320.20.45., 322.52.81.

 1.  

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCEA ROŞIE ROMÂNIA
Biserica Amzei, nr.29, sector 1 Bucureşti

Coord. Proiect: Elisa Goraş
Tel: 317.60.06 / int 143
0723.395.019
fax: 312.84.52
elisa.goras@crucearosie.ro

 1.  

DIRECŢIA GENERALĂ DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE – BUCUREŞTI  
SERVICIUL MONITORIZARE PROGRAME PENTRU FAMILIE
COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Str. Venerei, Sector 2 

Director General  economist Mihai Rapi
Dir. Gen. Adj.  Valeriu Voinicu
Şef  Serviciu   Alin Stroe , Fax  212.16.49., Tel: 230.83.30
CARMEN VOICU - tel: 0727.029.937; 211.39.32/int. 18
e-mail: carmenvoicu2004@yahoo.com 
e-mail :  dgmss@pcnet.ro sau monitorizare@ddfssbuc.org

 

 1.  

FONPC

Bdul. Decebal nr.4 Bl. S11, scara 1, etaj III, ap. 9
Sector 3

Dir. Executiv Diana Nistorescu
Tel 326 84 58  , 32080 654

fonpc@dial.kappa.ro

 1.  

FUNDAŢIA    PRIETENII COPIILOR

Str. Dr.Vasile Sion nr.6,  sc.A, et. 5,  ap. 12
Sector 1

Vice-Director  Roberto Zambrenti

 Coordonator programe Cornel Stîngă - Tel.315.75.27.

 1.  

ASOCIAŢIA CREATIV
Str. Pache Protopopescu, nr.104, sector 2

Asist. soc. ALINA GAVRILOIU, coord. Voluntari-formator
Tel/fax: 252.56.35
0724.536.244 – Alina Gavriloiu
alina.gavriloiu@gmail.com sau echipa_creativ@yahoo.it
www.creativ.go.ro

 1.  

FUNDAŢIA  PRINCIPESA  MARGARETA A ROMÂNIEI

Calea Plevnei, nr. 98, bloc 10 C, sc A, ap. 08 etaj 3 sector 1

Dir. Executiv  Mario Demezzo
Coord program Sorin Marinescu, tel. 0747.133.704
sorin.marinescu@principesa.ro
Tel: 031/40.55.554
Fax: 031/40.55.556
Centrul Comunitar Generații str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6, în incinta Colegiului UCECOM

 1.  

FUNDAŢIA  RAŢIU  ROMÂNIA

Centrul  de Zi Comunitar
Str. Ion Vodă Viteazul nr.21
Sector 4  (BUDIMEX)

Director Executiv Carmen Secăreanu
Coordonator  Mirela Bucioc
Tel/ Fax 337.27.58
ccb.frr@clicknet.ro

 1.  

FUNDAŢIA  TULANE -Leagănul “Sf.Ecaterina”,

Bd. Mareşal  Averescu nr.17, Sector 1

Dir. Dr. Sebastian Koga
Conducător de proiect psih. Magda Vlad
Asist.  social Camelia Nistor Tel. 222.43.40. , 223.43.39
Aurelia Greceanu-pers. contact

 1.  

FUNDAŢIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE

Str. Costantin Dobrogeanu Gherea nr.74, sector 1

Director dr.  Valentin Vladu
As. Social , Simona Gogea, Gabriela Oancea
Tel/fax: 232.41.98
Tel. 230.23.32

 1.  

FUNDAŢIA ESTUAR–  Sediul  Central, Şos.Olteniţei nr.188, Bl.1, sc.2,ap.54  O.P.61-C.P.118
Centrul Social
Str. Lt. Gheorghe Negel nr.1-3

Coordonator Centru Social As. social  Claudia Popescu
Tel. Fax   411.08.85.

 1.  

FUNDAŢIA FAMILIA ŞI OCROTIREA COPILULUI –  F.O.C.

Str. Pericle  Gheorghiu nr. 15,  Sector 5

Director Liana Dumitrescu 0745 35 72 28
As. social Camelia Păun,  Tel., 335.07.59.
Mihail Carp – 336.63.54, sau 335.07.59

 1.  

FUNDAŢIA GERON
Sos. Sălaj nr. 6, Sector 5

Preşedinte Dr. Aurelia Curaj    0722.65 63 82
Tel. 423.24.72.,    423.23.40.

 1.  

FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU COPII ROMÂNIA

Str. Drumul Săbărenilor nr.47-53  (Linia 44, capăt)
Sector 6

Dir. Ovidiu Ferenţ
Asist. soc. Laura Tabarcea
Tel: 220.68.07

 1.  

FUNDAŢIA COPII IN DIFICULTATE
CENTRUL SOCIAL SF. MARGARETA
Str. Radu de la Afumaţi, nr.16. sector 2

Dir. Valentina Zaharia
Tel: 0722.977.317
Tel/fax: 210.31.21
Mobil: 0722.720.576
Centru de zi pt copii cu dizabilităţi (autism)
office@cid.org.ro   www.cid.org.ro

 1.  

FUNDATIA TINERI PENTRU TINERI
Str. Icoanei, nr.29, sector 2 Bucureşti

Coord programe Adina Manea, tel. 0741.231.006
adina@y4y.ro
Coord. Proiect: Anca Derjac, tel. 0741.231.010
anca.derjac@y4y.ro sau ofiice@y4y.ro
Tel/fax: 021/212.03.63

 1.  

FUNDAŢIA PODUL SPERANŢEI
Str. Gherghina 2 A, sector 5

Dir. Marian Marinică - 0744.603.501
Tel/fax: 423.51.16
marinicam@hotmail.com

 1.  

FUNDAŢIA VIAŢĂ ŞI LUMINĂ
Str. Izbiceni, nr.5-9, sector 1

Dir. Florin Ianovici
Tel: 224.08.26, sau 224.28.59
(dnul Marinică Marian 0744.603.501-id anul II)

 1.  

FUNDAŢIA LEONARDO MURIALDO
Str. Murialdo, nr.1, Popeşti-Leordeni, Judeţul Ilfov

Preşedinte: Solideo Poletti
Asistent social: Sandu Mihaela
Tel: 492.06.90
0720.807.203
Ana Doina Săndulescu, Tel: 684.39.52
e-mail: murialdo@b.astral.ro

 1.  

INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA MAMEI SI COPILULUI      ”PROF. DR. ALFRED RUSESCU”

 

DEPARTAMENTUL DE PEDIATRIE
Bdul.  Lacul Tei nr.120, Sector 2

DEPARTAMENTUL  DE GINECOLOGIE DE
OBSTETRICĂ
Str. Polizu nr.40

LABORATORUl DE SĂNĂTATE MINTALĂ
Calea Griviţei nr.71

Dir. General  prof .dr. Adrian Georgescu
Dir. Gen. Adj. dr. Alin Stănescu 
Tel./Fax 242.22.81.

As. social  Oana Clocotici tel. 242.27.13.

 

Director  Prof. Dr. Bănceanu Gabriel
As. sociali : Nicoleta Brusalis, Maria Florea
Tel.212.89.12 interior 209

Dr. Maria Şandru - medic NPI
Tel.212.92.19.

 1.  

ÎMPREUNĂ-  AGENŢIA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Str. Mihai Eminescu nr.160, Sector 2

Dir. Executiv Gelu Duminica tel.072-1461.007
As. social Crina Mureşanu  tel.210.05.39.
Fax 211.34.29

 1.  

MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A
PENITENCIARELOR

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, Sector 2

Penitenciarul   de Maximă Siguranţă Rahova

Şos. Alexandriei nr.154, Sector 5

Director General  - Procuror Laurenţiu Vintilă

Tel.242.05.93., 242.33.14. Fax 242.60.78.
Dir. Penitenciarului  de Maximă Siguranţă  Rahova
 FAX 420 20 58
Pers contact: Ghindănar George (Geo)
Tel: 420.08.10,  420.24.28/int 164
0740.27.37.61, după ora 17.00
gheorghita_68@yahoo.com

 1.  

MINISTERUL JUSTIŢIEI
SERVICIUL DE  PROBAȚIUNE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL  BUCUREŞTI

Str . Ilfov, nr.6, Sector 5

Şef Serviciu Gabriel Oancea – tel.0766.535.781
Pers contact Cristina Crăciunescu 0733.77.38.73
Tel- 313.21.00, int.16
Fax: 313.21.04
Mail: probatiune.bucuresti@just.ro 

 1.  

ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII

Intrarea Ştefan Furtună nr. 3, Sector 1, cod 77116

Preşedinte Executiv Gabriela Alexandrescu
Fax. 312.44.86 Tel.316.61.76
Pers Contact Ina Lolescu, tel. 316.61.76
rosc@salvaticopiii.ro

 1.  

ORGANIZAŢIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL – I.M. DALA

Str. Şcolii nr.5, Comuna Voluntari, Jud. Ilfov

Director  Sandu  Emilia – 0744.370.487
Durlea Alina Veronica - psiholog
Tel/fax 491.52.29

 1.  

ORGANIZAŢIA WORLD VISION
Sediul  Central , Str. Rotaşului nr.7, sector 1

 

Director Organizaţional Niculina Petre
Mariana Arnăutu – manager programe educație, tel. 0731.444.643, mail mariana_arnautu@wvi.org
Tel. 021/22.91.01
Fax. 224.29.72

 1.  

IOCC – ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CARITATEA CREŞTIN ORTODOXĂ
B-dul Unirii 15, bl.3, sc. 1, et.4, ap.15, sect 4

Coord program: William CLOWNEY
Tel: 405.77.93, sau 405.78.24
336.62.38
fax:405.77.94
ioccrom@xnet.ro sau www.iocc.org 

 1.  

RROMANI CRISS – CENTRUL ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI STUDII

Str. Buzeşti nr.19, Sector 1

Director Executiv Costel Bercuş
Fax: 310.70.70, tel 310.70.60
office@romanicriss.org

 1.  

SECS – SOCIETATEA PENTRU EDUCAŢIE CONTRACEPTIVĂ ŞI SEXUALĂ

Dir. Dr. Borbala Koo
dacian.muntean@secs.ro

 1.  

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE ROMÂNIA
Str. Biserica Amzei, nr. 29, sector 1 Bucureşti

Coordonator proiect: Elisa Goraş
Tel: 317.60.06/int 143
0723.395.019
fax: 312.84.52
e-mail: goras@crucearosie.ro

 1.  

SOS –  SATELE COPIILOR

Str. Arh. Alex.  Zăgoiu nr 3

Dir. executiv Alin Păun – alin.paun@satulcopiilor–bucuresti.ro
Pers contact: Carmen Ginjulete –tel: 0721.537.182
carmen.ginjulete@satulcopiilor-bucuresti.ro
Tel. 021/233.04.06 sau 021/233.09.75

 1.  

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI NEUROLOGIE „PROF.DR.AL.OBREGIA” –

CLINICA  RESOCIALIZARE
Şos. Berceni nr.10, Sector 4

Director General dr. Radu Mihăilescu

 

Şef Clinică  dr. Prelipceanu
Medic primar Rita Teodoru , Tel.334.44,83. ,   334.49.73

 1.  

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ŞI NEUROLOGIE „PROF.DR.AL.OBREGIA”

 CLINICA ANTI-DROG

Şos. Berceni nr.10, Sector 4

Director General dr. Radu Mihăilescu

 

Şef Clinică dr. Doina Constantinescu  Tel. 0721.999.000

 1.  

UNITER  - Casa Artiştilor – Serviciul  Social

Str. George  Enescu nr. 2 - 4,  Sector 1

Director Executiv Corbeanu  Aura
Dir. program regizor Mihaela Săsărman
As. social  Gina Mărăcine (coord programe ajutor lunar) , Tel. 315.36.36, sau 313.42.78, sau 311.32.14
Maria Aron – 315.74.62
Fax: 312.09.13
aura@uniter.ro sau office@uniter.ro

 1.  

Fundația sportului școlar PALESTRA
Str. Ing. Theodor Dragu, nr. 26, sector 5

Director Bleier Desideriu prof.
bleierdacia@k.ro
Tel. 337.19.13, 0722.360.002

 1.  

Asociația Împreună la Școală

Coord. Programe Mara Ioniță
Tel. 361.56.71 sau 0723.156.452
impreuna_la_scoala@yahoo.com

 1.  

Fundația Internațională pentru Copil și Familie
Str. Occidentului, nr. 44, sector 1 București

Președinte Alexandra Zugrăvescu
Director Cornel Irimia, tel. 0745.526.104
Pers contact Dana Stephan 0754.24.90.39, danastephan@yahoo.com
310.89.06  sau 318.85.81, 0744.101.259
Fax. 311.23.05
odee@kappa.ro sau ficf@ficf_romania.ro (ficf@ficf-romania.ro )

 1.  

Serviciul lezuiților pentru Refugiați nRomânia (JRS)

Director Cătălin Albu
Asist soc. Ionela Ilie
ionela_ilie86@yahoo.com

 1.  

Fundatia SENSIBLU
Mogosoaia, str. Ciobanului nr. 133, Ilfov (desfasoara activitati in Bucuresti)

Director executiv Cristina Bordei
Tel. 021/311.46.36
e-mail cristina.horia@adpharma.ro

 1.  

ADPARE
Persoane traficate

Director Gina Stoian, tel. 0721.555.382

           


LOCAŢII PRACTICĂ ORADEA

 

DENUMIRE INSTITUŢIE

ADRESĂ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD

str. Feldioarei nr. 13

ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA

str. Primăriei nr. 42

FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU COPII, COMUNITATE ŞI FAMILIE

str. Dimitrie Cantemir nr. 14/28

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR. 1

str. Roman Ciorogariu nr. 48

ASOCIAŢIA CARITAS CATOLICA

str. Şirul Canonicilor nr. 21

A.N.S.R. – FILIALA SURZILOR ORADEA

str. Traian Moşoiu nr. 20

ASOCIAŢIA DEFICIENŢILOR LOCOMOTORI BIHOR

str. Simion Bărnuţiu nr. 29

ASOCIAŢIA DOWN ORADEA

P-ţa 1 Decembrie, et. 1

FUNDAŢIA RUHAMA

str. General Magheru nr. 21, ap. 159

FUNDAŢIA PEOPLE TO PEOPLE

str. Republicii nr 36

FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL

str. Redutei nr. 1

FUNDATIA POARTA BUCURIEI

str. Ştefan cel Mare nr. 88