Utilizator
Paraola

a

 

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA
de Servicii de transport rutier
Achiziţie directă
pentru proiectul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS)


Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, a demarat, în data de 01 octombrie 2010, proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la scoală la viaţa activă. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni.

Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, în calitate de solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru efectuarea achiziţiilor propuse în cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare POSDRU/90/2.1/S/61957 din data de 08.07.2010, lansează procedura de achiziţie directă offline care a fost publicată la adresa www.practipass.ro în data de 20.06.2013 .

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Servicii de transport rutier pentru proiectul cu titlul: Programul de practică pentru studenţi „Protecţia copilului – de la teorie la practică” (acronim: PractiPASS), Cod proiect (ID): 61957.
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor prin intermediul creşterii competitivităţii sistemului educativ şi eficientizării stagiilor de practică pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii.Descriere Servicii de transport rutier
Cod CPV: 60100000-6 – Servicii de transport rutier
Valoarea estimata 67050 lei fara TVA
Titlul proiectului: Programul de practică pentru studenţi “Protecţia copilului - de la teorie la practică”

Caiet de sarcini
Specificaţii tehnice ale serviciilor
Cerinţe minime obligatorii:
Denumire eveniment: Schimb de experientă
Perioada de derulare: 30.06.2013-06.07.2013
Participanti: 39 studenti si 6 specialisti (39 studenti - capitolul Participanti si 6 specialisti - capitolul Resurse Umane).
Detaliere grup:
Grup Oradea – 13 studenti ai Universitătii din Oradea, membri ai grupului tintă studenti si 4 specialisti, reprezentanti ai Universitătii din Oradea.
Grup Arad - 13 studenti ai Universitătii Aurel Vlaicu Arad, membri ai grupului tintă studenti si 1 specialist, reprezentant al Universitătii Aurel Vlaicu Arad.
Grup Bucuresti - 13 studenti ai Universitătii Bucuresti, membri ai grupului tintă studenti si 1 specialist, reprezentant al Universitătii din Bucuresti.

Necesar transport:
Grup Oradea (17 persoane) de la Oradea la Debrecen (Ungaria) – tur/retur, cu microbus;
Grup Arad (14 persoane) de la Arad la Debrecen (Ungaria) – tur/retur cu microbus;
Grup Bucuresti (14 persoane) de la Bucuresti la Debrecen (Ungaria) - tur/retur, cu microbus;
*Se poate face transportul de la Bucuresti la Oradea cu microbus si de la Oradea, cele două grupuri (Oradea-Bucuresti) se pot deplasa cu un autocar, la fel si la retur.

Obligatiile prestatorului:

1. Asigurarea serviciilor de transport terestru la standarde de calitate.
2. Identificarea unei rute alternative în cazul în care ruta initială nu poate fi respectată fără a modifica valoarea ofertei financiare.
3. Variantele de transport transmise vor fi cele mai avantajoase din punct de vedere economic.
4. Costurile exprimate vor fi în lei fără TVA si vor contine taxele de transport (gen taxa de de autostrada etc.) inclusiv asigurări de sănătate.


Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Ofertele se vor depune la Registratura Universitatii din Oradea, str. Universităţii nr. 1, localitatea Oradea, judeţul Bihor.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.06.2013, ora 10:00 (ora locală). Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau trimisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschisă.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Toate materialele elaborate şi care fac obiectul prezentei achiziţii trebuie să respecte cerinţele Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2007-2013 în România. Acest manual poate fi accesat pe următoarea pagină de internet:
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_identitate_vizuala_posdru.pdf.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni-vineri, între orele 09.00 şi 17.00 (ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.

Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Ofertele, conţinând toate documentele specificate în documentaţia de elaborare a ofertei, se transmit la Registratura Universitatii din Oradea.
In atentia:
Dl. ing. Ferenc VIKTOR - Administrator contractări achiziţii publice
Universitatea din Oradea
Direcţia Generală Administrativă – Serviciul Achiziţii
E-mail: fviktor@uoradea.ro
Data deschiderii ofertelor este : 25.06.2013 ora 11.00


DESCARCA DOCUMENTATIA